Маршруты

"

Маршрут – Река Сарыайгыр – озеро Сусинген – Турбаза «Южная»

"

Маршрут – Пик Владислава

"

Маршрут – ручей Бозторгай

"

Маршрут-озеро «Сайрамсу коль»

"

Маршрут – Петроглифы реки Сазаната

"

Маршрут – Озеро Сусинген

"

Маршрут – Озеро Макпал