SANATORYUM

"

Санаторийй "Сарыагаш"

"

Ak Bulak

"

Arman sanatoryumu

"

Arıs sanatoryumu

"

Aksu Jabaglı sanatoryumu

"

Jetısay sanatoryumu

"

Densaulik sanatoryumu

"

Salma-Karavan sanatoryumu

"

Sarıağaç su Sanatoryumu

"

Jetisu sanatoryumu